Change background image
Chuyên Tin - Lê Khiết

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

on Sat Dec 22, 2012 10:25 pm
Admin
avatar
avatar

Code - Huyền Thoại

4654. Tam giác

Mã bài: AREATRI
Cho n điểm đôi một phân biệt trên mặt phẳng (n ≥ 3). Có n(n-1)(n-2)/6 tam giác có các đỉnh là 3 đỉnh phân biệt trong số n điểm này (bao gồm cả những tam giác bị suy biến, nghĩa là khi cả 3 đỉnh thẳng hàng).

Ta cần tính tổng diện tích của các tam giác này. Phần mặt phẳng thuộc về nhiều tam giác sẽ được tính nhiều lần. Quy ước diện tích của các tam giác suy biến là 0.

Dữ liệu

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên n (3 ≤ n ≤ 1000) cho biết số lượng điểm. Mỗi dòng trong số n dòng sau chứa 2 số nguyên xi và yi (0 ≤ xi, yi ≤ 10000) phân cách bởi một khoảng trắng xác định tọa độ của điểm thứ i (với i=1,2,...,n). Không có cặp (thứ tự) tọa độ nào xuất hiện nhiều hơn một lần.

Kết quả

In ra một số thực duy nhất bằng tổng diện tích của các tam giác có các đỉnh nằm trong n điểm đã cho. Kết quả phải được in ra với đúng một chữ số thập phân và không được chênh lệch với kết quả đúng nhiều hơn 0.1.

Ví dụ

Dữ liệu
5
0 0
1 2
0 2
1 0
1 1

Kết quả
7.0
http://chuyentinlk.123.st

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Admin
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

|_-Diễn Đàn Tin Học - Lê Khiết-_|

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết