Change background image
Chuyên Tin - Lê Khiết

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

on Sun Jan 15, 2012 8:36 am
Khách vi

Khách viếng thăm

procedure doc;
var { Khai báo phần tử cần thiết}
begin
assign(f,fi);reset(f);
...............[ read Những gì cần đọc ]
close(f);
end;

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Khách vi
Trả lời nhanh
on Sun Jan 15, 2012 9:42 am
Admin
avatar
avatar

Code - Huyền Thoại

thank

_________________


[You must be registered and logged in to see this link.]
http://chuyentinlk.123.st

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Admin
Trả lời nhanh
on Sun Jan 15, 2012 2:31 pm
Tường

Tập Code

ế ệ

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Tường
Trả lời nhanh
on Tue Jan 17, 2012 12:50 pm
hung2xpro

Tập Code

nhảm nhí !!!!!
--

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà hung2xpro
Trả lời nhanh
on Wed Jan 25, 2012 1:02 pm
Khách vi

Khách viếng thăm

ranh? wa'

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Khách vi
Trả lời nhanh
on Wed Jan 25, 2012 3:35 pm
Admin
avatar
avatar

Code - Huyền Thoại

Spam hả mày !!

_________________


[You must be registered and logged in to see this link.]
http://chuyentinlk.123.st

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Admin
Trả lời nhanh
on Thu Feb 16, 2012 2:53 pm
hung2xpro

Tập Code

Code:

program robot;
const fi='dc2.inp';fo='dc2.out';
var  a,l:array[1..200,1..200] of string;
      n:integer;f:text;

procedure doc;
var i,j,k:integer;
begin
        assign(f,fi);reset(f);
        readln(f,n);
        for i:=1 to n do
        for j:=1 to n do
                begin
                        read(f,k);
                        a[i,j]:=chr(k+48);
                end;
        close(f);

        assign(f,fo);rewrite(f);
end;

procedure khoitao;
var i:integer;
begin
        L[1,1]:=a[1,1];
        for i:=2 to n do l[1,i]:=l[1,i-1]+a[1,i];
        for i:=2 to n do l[i,1]:=l[i-1,1]+a[i,1];
end;

procedure xdbang;
var i,j:integer;
begin
        for i:=2 to n do
        for j:=2 to n do
                if l[i-1,j]>l[i,j-1] then l[i,j]:=l[i,j-1]+a[i,j]
                else l[i,j]:=l[i-1,j]+a[i,j];
end;

procedure truyvet;
var i,j:integer;
begin
        writeln(f,l[n,n]);close(f);
end;

BEGIN
        doc;khoitao;xdbang;truyvet;
END.

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà hung2xpro
Trả lời nhanh
on Sun Mar 11, 2012 10:15 pm
liencvp

người mới

Viết thế lâu ra:
assign(input,tệp đầu vào);rest(input);
assign(output,tệp đầu ra);rewrite(output);
read(biến)
write(kết quả)
close(input);close(output);
Làm theo cách này sẽ ko cần phải ghi tên tệp trước (read(f,n)) mà chỉ cần read(n)
đối với readln;write;writeln cũng vậy vì input và output được mặc định sẵn rồi

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà liencvp
Trả lời nhanh
on Mon Mar 12, 2012 12:21 pm
Admin
avatar
avatar

Code - Huyền Thoại

liencvp đã viết:Viết thế lâu ra:
assign(input,tệp đầu vào);rest(input);
assign(output,tệp đầu ra);rewrite(output);
read(biến)
write(kết quả)
close(input);close(output);
Làm theo cách này sẽ ko cần phải ghi tên tệp trước (read(f,n)) mà chỉ cần read(n)
đối với readln;write;writeln cũng vậy vì input và output được mặc định sẵn rồi
Cảm ơn bạn ! mà bạn học trường nào vậy /?
http://chuyentinlk.123.st

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Admin
Trả lời nhanh
on Mon Mar 12, 2012 12:47 pm
liencvp

người mới

Mình học ở chuyên vĩnh phúc, lớp 10a2

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà liencvp
Trả lời nhanh
on Sun Dec 23, 2012 3:05 am
Admin
avatar
avatar

Code - Huyền Thoại

Thank bạn nhé

_________________


[You must be registered and logged in to see this link.]
http://chuyentinlk.123.st

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Admin
Trả lời nhanh
Sponsored content

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

|_-Diễn Đàn Tin Học - Lê Khiết-_|

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết